Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 02/2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 02/2023
    Theo đó, trong tháng 02/2023 tổ chức 03 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 12, 18 và 26 của các cơ sở đào tạo: Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc tại Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện, cụ thể: 
TT​

THỜI GIAN

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
1Sáng 12/02/2023K03Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam
Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
2Sáng 18/02/2023K02Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
3Sáng 26/02/2023K04Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 

Tin liên quan