Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2022
      Theo đó, trong tháng 5/2022 tổ chức 05 khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1​ vào các ngày 08, 15, 21, 22 và 29 của các cơ sở đào tạo: Trung tâm ĐTLXCGĐB Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định.
      Nội dung thông báo: ​599.pdf