Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2022
     
   Theo đó, trong tháng 5/2022 tổ chức 05 khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1​ vào các ngày 08, 15, 21, 22 và 29 của các cơ sở đào tạo: Trung tâm ĐTLXCGĐB Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định. Lịch sát hạch cụ thể sau:
     
TT​

THỜI GIAN

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH
1Sáng 08/5/2022K14

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

2Sáng 08/5/2022K13

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

3Sáng 15/5/2022K15

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

4Sáng 21/5/2022K14

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

5Sáng 22/5/2022K16

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

6Sáng 29/5/2022K17

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện