Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2023
Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2023
     Theo đó, trong tháng 5/2023 tổ chức 05 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 6, 7, 14, 21, 28 của các cơ sở đào tạo lái xe: Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện, cụ thể sau:
TT​

NGÀY

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
1

Sáng ngày

06/5/2023

K06Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam
Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiệnLịch cũ tháng 4
2

Sáng ngày

07/5/2023

K04Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiệnLịch cũ tháng 3
3

Sáng ngày

14/5/2023

K05Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
4Chiều ngày 21/5/2023K07Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiệnLịch cũ tháng 4
5Sáng ngày 28/5/2023K06Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện