Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 8/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 8/2022
       Sở GTVT vừa có Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 8/2022. Theo đó trong tháng 8/2022 tổ chức 07 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 07, 14, 20, 21 và 28 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp nghề GTVT Việt Úc và Trung tâm sát hạch lái xe Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định. Lịch sát hạch cụ thể sau:​
     
TT

THỜI GIAN

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH
1Sáng 07/8/2022K19

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

2Sáng 07/8/2022K25

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

3Sáng 14/8/2022K26

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

4Sáng 20/8/2022K20

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

5Sáng 21/8/2022K27

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

6Sáng 28/8/2022K21

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

7Sáng 28/8/2022K28

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện​