Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 8/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 8/2022
       Sở GTVT vừa có Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 8/2022. Theo đó trong tháng 8/2022 tổ chức 07 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 07, 14, 20, 21 và 28 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp nghề GTVT Việt Úc và Trung tâm sát hạch lái xe Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định.
      Nội dung chi tiết: 1144.pdf