Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô tháng 11/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô tháng 11/2022
      Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô tháng 11/2022. Theo đó, tháng 11/2022 tổ chức 06 khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1 của các cơ sở đào tạo: Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc vào các ngày 06, 13, 20 và 27 tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định.
      
TT​

THỜI GIAN

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH
1Sáng 06/11/2022K37

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

2Chiều 13/11/2022K26

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

3Sáng 13/11/2022K38

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

4Sáng 20/11/2022K39

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

5Sáng 27/11/2022K40

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

6Sáng 27/11/2022K27

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện