Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 01/2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 01/2023
       Sở GTVT có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 01/2023. Theo đó, trong tháng 01/2023 tổ chức 02 khoá sát hạch lái xe ô tô vào các ngày 12 và 14 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định, cụ thể: 
TTTHỜI GIAN
SÁT HẠCH
HẠNG - KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH
112/01/2023

B1(stđ)-K75

B2 – K158

D – K53

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện
214/01/2023B2 - K119

Trường Trung cấp

KT-KT Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện