Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12/2022
       Theo đó, trong tháng 12/2022 tổ chức 04 khoá sát hạch lái xe ô tô vào các ngày 17, 21, 24 và 28 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấ[ nghề GTXD Việt Úc, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam và Trường Trung cấp KTKT Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định.
      Nội dung thông báo: 2054.pdf
Tin liên quan