Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 5/2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 5/2023
Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 5/2023
       Theo đó, trong tháng 5/2023 tổ chức 04 khoá sát hạch lái xe ô tô các hạng vào các ngày 10, 13, 20, 31 của các cơ sở đào tạo lái xe: Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định, cụ thể sau:

TT​

NGÀY

 SÁT HẠCH​

HẠNG - KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
110/5/2023​

B11-K81,

B2- K161

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiệnLịch cũ tháng 3
213/5/2023B2 – K121Trường Kinh tế - Kỹ thuật Hà namTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
320/5/2023B2-K164Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
431/5/2023C – K41Trường Kinh tế - Kỹ thuật Hà namTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện