Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 7/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 7/2022
          Theo đó, trong tháng 7/2022 Sở tổ chức 05 khóa sát hạch lái xe ô tô vào các ngày 02,09, 13, 20 và 30 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXG Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
          Nội dung thông báo: 977.pdf