Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 7/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 7/2022
         
        Theo đó, trong tháng 7/2022 Sở tổ chức 05 khóa sát hạch lái xe ô tô vào các ngày 02,09, 13, 20 và 30 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXG Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện. Lịch sát hạch cụ thể sau: 

TTTHỜI GIAN SÁT HẠCHHẠNG - KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
102/7/2022B2-K139, B2-K140, B11-K58, C-K81Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiệnLịch sát hạch cũ ngày 11/6/2022
209/7/2022B11 - K63Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
313/7/2022B2 - K114Trường Trung cấp KTKT Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
420/7/2022B11 - K64Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
530/7/2022B2 - K144Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện ​