Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng của các đơn vị và cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và báo mất phù hiệu.
        Theo đó, Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh, báo mất phù hiệu xe của các đơn vị và cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các quy định hiện hành. Để ngăn ngừa các tổ chức và cá nhân sử dụng phù hiệu còn hiệu lực hoặc chỉnh sửa phủ hiệu đã hết hạn sử dụng để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách 28 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng. 
         Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, các nhân sử dụng phù hiệu xe ô tô nêu trên thì thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật.​​
        Nội dung thông báo: 1596.pdf