Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo phương tiện mang biển kiểm soát 90H – 018.17 thuộc Hộ kinh doanh Trần Quốc Huy không được kinh doanh vận tả...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo phương tiện mang biển kiểm soát 90H – 018.17 thuộc Hộ kinh doanh Trần Quốc Huy không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu
Căn cứ Quyết định số 8861/QĐ-XPHC, ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND Huyện Vạn Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính và các quy định hiện hành Sở GTVT Hà Nam thông báo Hộ kinh doanh Trần Quốc Huy không được sử dụng phương tiện mang biển kiểm soát 90H-018.17 tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại điểm b, khoản 12, Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thời gian 02 tháng, kể từ ngày 23/11/2023).
    Nội dung thông báo: 2361.pdf