Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp GPLX trên địabàntỉnhHàNam để phòng ngừadịch bệnh Covid-19

Tin tức sự kiện  
Thông báo tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp GPLX trên địabàntỉnhHàNam để phòng ngừadịch bệnh Covid-19
Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do sở Giao thông vận tải tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong vòng 01 tháng, kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 để phòng ngừa dịch bệnh Covid -19.
       Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19 ởnhiều Quốc gia và Việt Nam; Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh Hà Nam. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo ạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do sở Giao thông vận tải tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong vòng 01 tháng, kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 để phòng ngừa dịch bệnh Covid -19. Các Cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn phối hợp với phòng QLVT - PTNL điều chỉnh lại lịch sát hạch, bố trí lịch sát hạch phù hợp, tránhtình trạng tập trung đông thí sinh trong 1 kỳ sát hạch đồng thời thông báo cho các học viên các khóa đào tạo biết, thực hiện. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnhCovid-19 theo các văn bản chỉ đạo của sở GTVT Hà Nam đã ban hành: số158/SGTVT-QLVT-PTNL, ngày 10/02/2020; số 305/SGTVT-QLVT-PTNL, ngày 11/3/2020; số 353/SGTVT-QLVT-PTNL, ngày 19/3/2020 và các văn bản liên quanhiện hành./.
     Xem nội dung văn bản: 360.pdf
Phòng QLVTPTNL