Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm hoãn lịch sát hạch lái xe ô tô hạng B11 khoá K40, hạng B2 khoá K112, K113, hạng C khoá K71 của Trường T...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo tạm hoãn lịch sát hạch lái xe ô tô hạng B11 khoá K40, hạng B2 khoá K112, K113, hạng C khoá K71 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc
       Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo tạm hoãn lịch sát hạch lái xe ô tô hạng B11 khoá K40, hạng B2 khoá K112, K113, hạng C khoá K71 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc. Theo đó, ​​​Do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp, trên địa bàn tỉnh mới phát hiện ca dương tính Covid-19; Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc có Tờ trình số 270/GTXDVU ngày 06/7/2021 báo cáo xin đổi lịch sát hạch kỳ sát hạch nêu trên; Để đảm bảo an toàn phòng dịch, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tạm hoãn lịch sát hạch lái xe ô tô hạng B11 khoá K40, hạng B2 khoá K112, K113, hạng C khoá K71 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tổ chức ngày 06/7/2021.​
Tin liên quan