Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán và cắm ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán và cắm mốc GPMB thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT.493 đoạn Km0+00 – Km8+600 (giai đoạn I)
        Sở GTVT Hà Nam vừa có Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán và cắm mốc GPMB thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT.493 đoạn Km0+00 - Km8+600 (giai đoạn I) bao gồm các nội dung sau:

       1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thăng Long.

       2. Giá trúng thầu: 692.715.371 đồng.

       3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

       4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.

       5. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.

      5.1. Công ty cổ phần tư vấn Phú Thái: Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do: Tiêu chí “Giải pháp và phương pháp luận" đạt 13 điểm thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là 18 điểm; Tiêu chí “Nhân sự" đạt 0 điểm thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là 30 điểm do không đáp ứng yêu cầu về số lượng nhân sự tối thiểu (đề xuất 10 người/yêu cầu tối thiểu 11 người).

      5.2. Công ty cổ phần tư vấn ĐTXD giao thông Bắc Ninh: Có điểm tổng hợp 79,73 điểm, xếp thứ hai tại Quyết định số 372/QĐ-SGTVT ngày 11/9/2019 của Sở GTVT Hà Nam.

      6. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu:

      - Thời gian hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Ngày 19/9/2019.

      - Địa điểm ký kết hợp đồng: Tại phòng họp tầng 2 - Sở GTVT Hà Nam – Số 80 - đường Đinh Tiên Hoàng - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.​/.


Phòng QLCLCTGT