Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian d...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian dịch Covid- 19
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản thông báo về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian dịch Covid- 19
       Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo:
       Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trừ trường hợp đặcbiệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóatheo văn bản số 462/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 01/4/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam.Thời gian thực hiện từ ngày 16/4/2020 cho đến khi có chỉ đạo mới của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và Thông báo tiếp theo của Sở Giao thông vận tải Hà Nam về việc thực hiện Chỉ thị mớicủa Thủ tướng Chính phủ.
      Tạm thời đình chỉcó thời hạn hiệu lực của tất cảcác phù hiệu do SởGiao thông vận tải Hà Namcấp đối vớicácloại hìnhnhư: Xe tuyến cốđịnh,xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe buýt(trừ các trường hợp được phép hoạt động)trong thời gian nêu trên.
      Xem nội dung chi tiết: 526.pdf