Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An
Sở GTVT Hà Nam vừa có Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải.
       Theo đó, Căn cứ Giấy đề nghị ngừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 01/2022 ngày 04/7/2022 của Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An và các quy định hiện hành Quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An. Địa chỉ: Thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam kể từ ngày 12/8/2022 và Yêu cầu Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nêu trên và toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam (qua phòng QLVT, PT&NL) trước ngày 15/8/2022.
       Nội dung Quyết định và danh sách Phù hiệu xe ô tô của Hợp tác xã thương mại và vận tải Bình An​: 277.pdf