Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ tháng 9, tháng 10 năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ tháng 9, tháng 10 năm 2021
Sở GTVT vận tải Hà Nam vừa có quyết định thu hồi 163 phù hiệu của 71 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định tháng 9, tháng 10 năm 2021.
      Theo đó, các đơn vị có phương tiện bị thu hồi phù hiệu có trách nhiệm nộp lại các phù hiệu bị thu hồi về Sở Giao thông vận tải Hà Nam qua phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trước ngày 05/12/2021; đồng thời không được sử dụng các phương tiện nêu trên để kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu. Sở Giao thông vận tải Hà Nam chỉ xem xét việc cấp 2 phù hiệu cho phương tiện của đơn vị sau khi nhận được báo cáo khắc phục của đơn vị.