Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
      Theo đó, để đảm bảo thực hiện các quy định của Chính phủ và Bộ Công an theo đúng lộ trình, đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải nội dung sau: 
      1. Rà soát các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị để có kế hoạch đổi sang biển số nền vàng, chữ và số màu đen theo quy định. Thời gian trước ngày 31/12/2021. 
     2. Hoàn thiện điều kiện về “Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải” đáp ứng quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 67 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Khoản 13 Điều 3 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT trước ngày 31/12/2021. Theo đó, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải. 
     3. Báo cáo số lượng phương tiện của đơn vị đã đổi sang biển số nền vàng; trình độ chuyên môn của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải tại doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định (gửi kèm theo chứng chỉ chuyên môn, chứng minh thư photo, ngày bắt đầu điều hành của người điều hành hoạt động vận tải) gửi về Sở Giao thông vận tải Hà Nam tổng hợp trước ngày 31/12/2021 (liên hệ qua đồng chí Nguyễn Toàn Năng - Phòng QLVT,PT&NL, số điện thoại (zalo): 0943320933).