Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư số02/2021/TT-BGTVT; các thức thực hiện việc kê khai ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư số02/2021/TT-BGTVT; các thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư số 233/2016/TT-BTC
Sở GTVT Hà Nam có văn bản gửi đơn vị KDVThành khách và Bến xe khách trên địa bàn thực  hiện  niêm  yết  giá  vé  (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư số02/2021/TT-BGTVT; các thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư số 233/2016/TT-BTC
​      Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) và các thức thực hiện kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tinh thần Công văn số 1485/BGTVT-VT ngày 24/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
      ​Văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT: 1485.pdf