Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) - đi Bến xe Sơn T...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) - đi Bến xe Sơn Tây (Hà Nội) và ngược lại
Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH Vận tải thương mại&Dịch vụ Quốc Cường đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định như sau: 
- Tên tuyến: Hà Nam đi Hà Nội; 
- Mã tuyến: 2990.1712.A; 
- Bến đi: Bx Vĩnh Trụ (Hà Nam); 
- Bến đến: Bx Sơn Tây (Hà Nội); 
- Cự ly tuyến: 120 Km; 
- Số chuyến đăng ký khai thác: 01 chuyến / ngày; 
- Giờ xe xuất bến tại bến đi: 07h 45’ hàng ngày; 
- Giờ xe xuất bến tại bến đến: 15h 15’ hàng ngày; 
- Hành trình chạy xe: BX.Vĩnh Trụ - Phủ Lý - QL21 - Chi Nê - Đường HCM - Ngã 3 Xuân Mai - QL21 - BX.Sơn Tây và ngược lại.
Nội dung chi tiết: 2038.pdf