Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công văn số 5358/BGTVT-VT ngày 21/05/2024 của Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 3492/CĐBVN-QLVT,PT&NL n...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai công văn số 5358/BGTVT-VT ngày 21/05/2024 của Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 3492/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 28/05/2024 của Cục ĐBVN
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 5358/BGTVT-VT, ngày 21/05/2024 và Công văn số 3492/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 28/05/2024 của Cục đường bộ Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; Sở Giao thông vận tải Hà Nam có văn bản triển khai đến các đơn vị kinh doanh vận tải, các Bến xe khách trên địa bàn và các đơn vị liên quan nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
      Nội dung văn bản: 1279.pdf