Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Quyết định số 4934/QĐ-CĐBVN ngày 30/11/2023 về việc thiết kế điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định, tuyến...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai Quyết định số 4934/QĐ-CĐBVN ngày 30/11/2023 về việc thiết kế điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị
Ngày 30/11/2023, Cục ĐBVN đã ban hành Quyết định số 4934/QĐ-CĐBVN về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS 47:2023/CĐBVN về việc thiết kế điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị). Sở GTVT Hà Nam đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai và áp dụng thực hiện.
     Nội dung quyết định: 4934.pdf
     Nội dung tiêu chuẩn: TCCS 47 2023.CĐBVN.pdf