Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-TCĐBVN ngày 22/01/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-TCĐBVN ngày 22/01/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Sở GTVT vừa có văn bản chỉ đạo gửi các đơn vị kinh doanh vận tải và các bến xe khách trên địa bàn triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-TCĐBVN ngày 22/01/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
       Theo đó, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện phổ biến, quán triệt đến đội lái xe, nhân viên phục vụ trên xe luôn đề cao tinh thần cảnh giác, tập trung cao độ để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động vận tải trước, trong và sau khi tham gia giao thông; chủ động kiểm soát, ngăn chặn các tình huống bất lợi làm mất an toàn, an ninh trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Chủ động thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng, các lực lượng chức năng đang triển khai công tác phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên đường và tại các bến xe khi xảy ra bất kỳ tình huống hoặc biểu hiện bất thường của hành khách, hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Thực hiện nghiêm túc các chỉ dẫn, hướng dẫn phân luồng giao thông của các cơ quan, lực lượng chức năng tại các địa phương trong quá trình thực hiện vận chuyển hành khách, hàng hóa. Các đơn vị khai thác bến xe khách trên địa bàn phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài bến xe để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các tình huống và biểu hiện gây mất an toàn, an ninh trật tự tại khu vực bến; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện, lái xe hoạt động tại bến.​