Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

16/03/2018
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 09/TT-BGTVT ngày 2/3/2018 quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.