Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 30(24/7/2017-30/7/2017)

Lịch công tác tuần 30(24/7/2017-30/7/2017)

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo chủ trì hoặc tham dự

Địa điểm

Thứ 2

24/7/2017

Sáng

Giao ban lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Văn phòng

Phòng họp tầng 2

Thứ 3

25/7/2017

Sáng

Hội nghị  nghe báo cáo QH phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đ/c Khổng Bình Nguyên – Phó GĐ Sở dự

P203- UBND tỉnh

Thứ 4

26/7/2017

Sáng

Hội nghị  tham gia ý kiến về phương án giá đất điều chỉnh Bảng giá đất.

Phòng KHTC

Sở TNMT

Chiều

Hội nghị  gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần 2).

Đ/c Đặng Trọng Thắng- GĐ Sở dự

KS Mường Thanh

Thứ 5

27/7/2017

Sáng

HN Sơ kết thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Đ/c Đặng Trọng Thắng- GĐ Sở dự

P321- UBND tỉnh

HN Nghe Sở GTVT, Công an tỉnh báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch kiểm soát tải trọng trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Kiều Hồng Quảng- PGĐ Sở dự

P203- UBND tỉnh

Thứ 6

28/7/2017

Sáng

Dự làm việc với Đoàn công tác số 2 của Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng.

Các đồng chí lãnh đạo Sở

HT tầng 2