Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 31(31/7/2017-06/8/2017)

Lịch công tác tuần 31(31/7/2017-06/8/2017)

 

Lịch tuần 31 (31/7/2017-06/8/2017)

 

 

Thứ, ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Lãnh đạo chủ trì hoặc tham dự

 

Địa điểm

Thứ 2

31/7/2017

Sáng

Dự hội nghị làm việc với Đoàn công tác số 2 Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng.

Đ/c Đặng Trọng Thắng- GĐ Sở dự

P321- UBND tỉnh

Dự hội nghị làm việc với Đoàn công tác số 2 Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng

Đ/c Đặng Trọng Thắng- GĐ Sở dự

P321- UBND tỉnh

Chiều

HN nghe báo cáo về dự án tuyến đường nối chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính và triển khai dự án T3.

Đ/c Kiều Hồng Quảng- PGĐ Sở dự

P203- UBND tỉnh

Thứ 3

01/8/2017

Sáng

Dự hội nghị làm việc với Đoàn công tác số 2 Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng.

Đ/c Đặng Trọng Thắng- GĐ Sở dự

P321- UBND tỉnh

Chiều

Dự hội nghị làm việc với Đoàn công tác số 2 Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng.

Đ/c Đặng Trọng Thắng- GĐ Sở dự

P321- UBND tỉnh

Thứ 4

02/8/2017

Sáng

HN tập huấn, bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia diễn tập phòng thủ năm 2017 - Sở GTVT.

Các đồng chí lãnh đạo Sở.

 

Hội trường tầng 4

Thứ 5

03/8/2017

 

Làm việc về xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2030.

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Sở GTVT