Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 37(4/9/2017-10/9/2017)

Lịch công tác tuần 37(4/9/2017-10/9/2017)

 

Thứ, ngày

 

 

Thời gian

 

 

Nội dung

 

 

Lãnh đạo chủ trì hoặc tham dự

 

 

Địa điểm

 

Thứ 3

05/9/2017

Sáng

 HN Ban chấp hành đảng bộ Sở GTVT

Ban chấp hành đảng bộ

Phòng họp tầng 2

HN thảo luận dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020.

Đ/c KHổng Bình Nguyên - phó GĐ Sở dự

Sở Tài chính Hà Nam

Thứ 4

06/9/2017

Sáng

HN tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009

 

 Hội trường Bộ CHQS tỉnh

 HN đối thoại về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Khách sạn Hòa Bình - TP Phủ Lý

Phòng Pháp chế - An toàn

Thứ 5

07/9/2017

Chiều

HN nghe báo cáo ý tưởng QH Khu Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở của Công ty TNHH Delta real Việt Nam.

 

Phòng họp tầng 2 - Sở Xây dựng

Thứ 6

08/9/2017

Sáng

HN làm việc với đoàn khảo sát, đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai của Tỉnh Hà Nam

 

 Phòng họp số 203-Trụ Sở UBND tỉnh