Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bàn phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
Bàn phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm
Đây là nội dung của Hội thảo khoa học do Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu đường Việt Nam phối hợp tổ chức tại Viện KH&CN GTVT (Hà Nội) chiều ngày 14/5, nhằm trao đổi, tiến tới đề nghị thống nhất một phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm để áp dụng cho các dự án của ngành GTVT trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá, thời gian qua, Bộ GTVT đã ban hành nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn, nhưng nhìn chung chưa đồng bộ, cần phải rà soát để xác định, xây dựng lộ trình xử lý triệt để những vấn đề tồn tại trong ứng dụng KHCN của ngành GTVT; trước hết là lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn và cụ thể đi sâu vào vấn đề thiết kế kết cấu áo đường mềm.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia tích cực trao đổi, thảo luận và đề xuất các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn và các giải pháp thiết kế mặt đường; đồng thời giao Vụ Khoa học công nghệ, Viện KH&CN GTVT (Bộ GTVT) tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các chuyên gia tại Hổi thảo để nghiên cứu xây dựng chương trình, áp dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam.

Hội thảo "Bàn về phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm" tại Viện KH&CN GTVT sáng 14/5

Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia đã trình bày các báo cáo thể hiện quan điểm độc lập khi nhìn nhận và đánh giá về vấn đề tiêu chuẩn và các phương pháp thiết kế mặt đường hiện hành; thuộc các lĩnh vực về quản lý dự án, nghiên cứu tiêu chuẩn, thiết kế, thi công và thí nghiệm mặt đường.

Đặc biệt là báo cáo bàn về việc thống nhất lựa chọn phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm áp dụng phù hợp điều kiện Việt Nam; kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định Mô đun đàn hồi của vật liệu đất đắp nền đường trong điều kiện Việt Nam; đề xuất định hướng sử dụng tiêu chuẩn, phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam; các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn, công tác khảo sát, thiết kế kết cấu móng, mặt đường, thiết kế cấp phối đá dăm, hỗn hợp bê tông nhựa...​


www.mt.gov.vn