Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách sáng kiến năm 2020

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
Danh sách sáng kiến năm 2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 công nhận 05 sáng kiến của 13 tác giả.
1. Giải pháp và kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 tại Sở GTVT Hà Nam.
Cấp quản lý: Cấp Sở
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
Hiệu quả mang lại: Khái quát, đánh giá lại hiệu quả của hệ thống giải pháp đã thực hiện trong công tác cải cách hành chính; trên cơ sở đó khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, khoa học các giải pháp, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần khắc phục điều chỉnh, bổ sung trong công tác chỉ đạo điều hành tại Sở GTVT Hà Nam
2. Cải tiến công tác thẩm định hạng mục ATGT hướng tới tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Cấp quản lý: Cấp Sở
Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình giao thông
Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.
Thời gian thực hiện: Năm 2020.
Hiệu quả mang lại: Chất lượng công tác thẩm định ATGT nói riêng và công trình giao thông do phòng thẩm định ngày càng cải thiện về mặt hồ sơ, nâng cao hiệu quả sử dụng của dự án, an toàn trong quá trình khai thác chi phí thấp nhất và tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
3. Giải pháp đẩy mạnh tiến độ trả kết quả thi GPLX cơ giới đường bộ tại Sở GTVT Hà Nam
Cấp quản lý: Cấp Sở
Lĩnh vực: Quản lý đào tạo sát hạch, cấp GPLX
Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái.
Thời gian thực hiện: Năm 2020.
Hiệu quả mang lại: Sau khi áp dụng giải pháp, GPLX đã có sớm và được trả cho người dân đúng theo thời gian quy định, một số kỳ sát hạch rút ngắn thời gian 02 ngày so với quy định. Thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Người dân được trả GPLX đúng thời hạn quy định, không phải đi lại nhiều, được nhân dân phấn khởi​
4. Xây dựng định mức thời gian kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ làm căn cứ để sắp xếp bố trí các công đoạn kiểm tra trên dây truyền kiểm định nhằm nâng cao hiệu quả, năng xuất lao động.
Cấp quản lý: Cấp Sở
Lĩnh vực: Đăng kiểm PTGTVT
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT Hà Nam.
Thời gian thực hiện: Năm 2020.
Hiệu quả mang lại: 
Góp phần rút ngắn thời gian kiểm định trên mỗi phương tiện qua đó nâng cao năng xuất lao động, rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng. Chất lượng duy trì đảm bảo tuyệt đối an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện sau kiểm định. Chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng được các chủ xe, lái xe đánh giá cao. Góp phần tăng năng xuất lao động, tăng doanh thu cho đơn vị.
5. Giải pháp tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Cấp quản lý: Cấp Sở
Lĩnh vực: An toàn giao thông
Đơn vị chủ trì: Phòng Pháp chế - An toàn
Thời gian thực hiện: Năm 2020.
Hiệu quả mang lại: Tăng cường đảm bảo ATGT trên các tuyến đường sắt địa bàn tỉnh Hà Nam. Giảm tai nạn giao thông đường sắt theo chỉ tiêu hằng năm; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng; Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vận tải theo quy hoạch được phê duyệt; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn; Nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT đường sắt; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt./