Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu chức vụ và chữ ký của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Giới thiệu chức vụ và chữ ký của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
Căn cứ  các uyết định của Ủy ban nhân dân  tải tỉnh Hà Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam; Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại: Ông Trương Quốc Bảo - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam; Ông Nguyễn Thế Thích - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết để thuận tiện trong quá trình liên hệ công tác.
      Thông tin chi tiết: 05.pdf