Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
Hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022
ộ Khoa học và Công nghệ vừa có Văn bản số 799/BKHCN-VP ngày 14/4/2022 về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022. Nội dung văn bản như sau:
1.jpg
2.jpg
3.jpg
https://mt.gov.vn