Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giảo thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới; Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản chỉ đạo các Bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
     Nội dung chi tiết: 1495.pdf
     Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới : 64.QĐ-BGTVT.pdf
     Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới: 4485.KH-BGTVT.pdf