Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng Dịch vụ vận tải Nguyễn Thị Thanh...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng Dịch vụ vận tải Nguyễn Thị Thanh Nga
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Dịch vụ vận tải Nguyễn Thị Thanh Nga trong đó trình bày nội dung ngừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Ngày 31/5/2024, Sở GTVT có thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã cấp đối với Dịch vụ vận tải Nguyễn Thị Thanh Nga không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
     Theo đó, để tăng cường công tác quản lý đồng thời xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảm trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 001117 ngày 30/5/2017 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Dịch vụ vận tải Nguyễn Thị Thanh Nga không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo (có danh sách kèm theo). Yêu cầu Dịch vụ vận tải Nguyễn Thị Thanh Nga có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và không đưa phương tiện nêu trên vào hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra vi phạm. Đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng quản lý,  kiểm tra, kiểm soát và xử lý theo quy định.
     Nội dung thông báo: ​1287.pdf