Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 12/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 12/2022
     Theo đó, trong tháng 12/2022 tổ chức 06 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 03, 04, 11, 18 và 25 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định.
     Nội dung thông báo: 2055.pdf