Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 5/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 5/2022
     
Theo đó, trong tháng 5/2022 tổ chức 05 khóa sát hạch lái xe ô tô​ vào các ngày 07, 11, 18, 25 và 28 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp KTKT Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường Cao đẳng nghề Hà Nam tại các Trung tam sát hạch lái xe đủ tiêu chuẩn theo quy định. Lịch sát hạch cụ thể sau:
      
TTTHỜI GIAN SÁT HẠCHHẠNG - KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH
107/5/2022

C - K78,

D – K50

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện
211/5/2022B2 – K112Trường Trung cấp KTKT Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện
318/5/2022

B2- K136, B2-K137

, B1-K56, C-K79

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện
425/5/2022B2 - K143Trường Cao đẳng nghề Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện
528/5/2022

B2- K138; B1-K57

, C-K80

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện​