Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 5/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 5/2022
      Theo đó, trong tháng 5/2022 tổ chức 05 khóa sát hạch lái xe ô tô​ vào các ngày 07, 11, 18, 25 và 28 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp KTKT Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường Cao đẳng nghề Hà Nam tại các Trung tam sát hạch lái xe đủ tiêu chuẩn theo quy định.
     Nội dung thông báo: ​​600.pdf