Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của sở GTVT Hà Nam năm 2024

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của sở GTVT Hà Nam năm 2024
Căn cứ các quy định Luật tiếp công dân, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của sở GTVT Hà Nam năm 2024.
     Nội dung thông báo: 34.pdf