Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu của Phương tiện ma...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu của Phương tiện mang biển kiểm soát 90H – 012.97 thuộc Công ty TNHH Thương mại Nhuận Hưng NMB
Căn cứ Quyết định số 3816/QĐ-XPHC, ngày 16/11/2023 của Chủ tịch UBND Huyện Mỹ Đức về việc xử phạt vi phạm hành chính và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam thông báo phương tiện mang biển kiểm soát 90H – 012.97 thuộc Công ty TNHH Thương mại Nhuận Hưng NMB không được tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ ngày 16/11/2023 đến ngày 16/01/2024
     Nội dung thông báo: 2331.pdf