Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty Cổ phần Đại Tín Thành Nam – CN Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty Cổ phần Đại Tín Thành Nam – CN Hà Nam
Theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải và căn cứ các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Công ty Cổ phần Đại Tín Thành Nam – CN Hà Nam.
     Nội dung quyết định: 219.pdf
Tin liên quan