Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty Cổ phần vận tải Trí Dũng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty Cổ phần vận tải Trí Dũng
Theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải và các quy định hiện hành, Sở GTVT quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Công ty Cổ phần vận tải Trí Dũng.
      Nội dung chi tiết:218.pdf