Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải của Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam có quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh.
     Theo đó thu hồi 01 giấy phép KDVT bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp lần thứ 1, số GPKD 778/GPKDVT ngày 13/01/2017, có thời hạn đến ngày 13/01/2024 đối với Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh, địa chỉ: Thôn Bồng Lạng – Xã Thanh Nghị - Huyện Thanh Liêm – Tỉnh Hà Nam và 01 phù hiệu:
    
STT​Biển kiểm soátSố phù hiệuNgày cấpNgày hết hạnLoại hình
190C-045.92351800625129/06/201813/01/2024Xe Tải
      Yêu cầu Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và nộp toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam