Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 19/12/2023 của Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng từ ngày 27/12/2023.
       Theo đó, Sở GTVT thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng (Giấy phép KDVT bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp lần thứ 2, số GPKD 1317 ngày 21/12/2017).
       Yêu cầu Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và nộp toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam.
      Nội dung quyết định: 379.pdf