Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tthu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tthu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 18/12/2023 của Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh và các quy định hiện hành, Sở GTVT quyết định hu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh
     Theo đó, Sở GTVT thù hồi Giấy phép KDVT bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp lần thứ 1, số GPKD 2570/GPKDVT ngày 28/06/2023 và 02 phù hiệu:
STTBiển kiểm soátSố phù hiệuNgày cấpNgày hết hạnLoại hình
190C-029.06XT352300061407/07/202307/07/2030Xe Tải
290C-056.15XT352300082511/08/202311/08/2030
      Yêu cầu Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và nộp toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam 
        Nội dung quyết định: 382.pdf