Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc tăng cường phối hợp trong công tác tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc tăng cường phối hợp trong công tác tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường phối hợp trong công tác tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, Sở GTVT Hà Nam có văn bản triển khai thực hiện đến các đơn vị Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Các bến xe khách trên địa bàn, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam và các đơn vị liên quan.
       Theo đó, Sở yêu cầu Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải, đăc biệt thực hiện việc ký cam kết chấp hành pháp luật an toàn giao thông, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các bến xe khách trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm theo quy định và thực hiện việc ký cam kết về việc chấp hành pháp luật an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
        Nội dung chi tiết: 1664.pdf
        Bản cam kết: BẢN CAM KẾT BẾN XE.docx
                              BẢN CAM KẾT ĐV VẬN TẢI.docx