Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Giao thông - vận tải Hà Nam 70 năm xây dựng và phát triển  
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

 

         Giao thông vận tải Hà Nam sau 70 năm phấn đấu và trưởng thành đã được Đảng và Nhà nước, các cấp phong tặng những danh hiệu cao quý sau:

          - Năm 1963 Chủ tịch nước tặng Cờ tỉnh dẫn đầu miền Bắc về phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn miền núi.

          - Hai năm liền (1996 - 1997) Chủ tịch nước tặng Cờ luân lưu tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng đường giao thông  nông thôn - miền núi.

          - Hai Huân chương Lao động hạng III (1997) cho 2 HTX vận tải thuỷ Bắc Hà và Hồng Tiến.

          - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2000), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2010) cho cán bộ công nhân viên chức ngành GTVT Hà Nam.

- Năm 2008 Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho ngành GTVT Hà Nam.

 - Ngày 22 tháng 02 năm 2010 Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho ngành GTVT tỉnh Hà Nam.

 

          - Chính phủ tặng 4 cờ thi đua xuất sắc cho cho 4 huyện, thị có thành tích phong trào giao thông nông thôn - miền núi: huyện Kim Bảng (1998), Bình Lục (1999), Thanh Liêm (2001), thị xã Phủ Lý (2004).

 

          - 15 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải cho 6 huyện thị có thành tích xuất sắc trong phong trào giao thông nông thôn - miền núi.

          - 12 Bằng khen của Bộ GTVT tặng 02 huyện và các xã có thành tích xuất sắc trong phong trào giao thông nông thôn - miền núi (2011- 2014).

          - Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho ngành trong thực hiện Nghị định trật tự an toàn giao thông của Chính phủ 2 năm 1995 - 1997.

- Năm 2001, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc cho ngành; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc 1997, 2011, 2013, 2014.

- Tổng kết 10 năm phong trào xây dựng GTNT (2001- 2010): Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhân dân tỉnh Hà Nam; Thủ tường Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 huyện (Binh Lục); Bộ GTVT tặng Bằng khen cho 04 xã có thành tích xuất sắc.

          - Năm 2002 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn ngành (1997 - 2002).

          Năm 2007, 2008, 2012, 2014 Công đoàn Ngành GTVT Việt Nam tặng Cờ thi đua “Công đoàn ngành nghề hoạt động xuất sắc” cho Công đoàn ngành GTVT tỉnh Hà Nam. Từ năm 2010- 2014 được Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tặng bằng khen. Năm 2014 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc