Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ GTVT VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG

Giao thông - vận tải Hà Nam 70 năm xây dựng và phát triển  
HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ GTVT VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG

 

Hội CCB Sở GTVT  Hà Nam được thành lập ngày 9/7/2004 theo Quyết định của Hội CCB Khối CQDCĐ tỉnh, đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của toàn thể các cựu quân nhân đang công tác tại các phòng, ban đơn vị sự nghiệp trong Ngành, mong muốn được đứng trong một tổ chức, đoàn thể để tiếp tục phát huy có hiệu quả truyền thống tốt đẹp của “bộ đội cụ Hồ” trong giai đoạn mới. Hội CCB Sở GTVT được thành lập là sự ghi nhận, thể hiện niềm tin tưởng của các cấp ủy, chính quyền trong Ngành đối với vai trò, vị trí của các CCB trong hoạt động chung của cơ quan, đơn vị. Hiện nay Hội CCB Sở GTVT có 28 đồng chí hội viờn, sinh hoạt ở các chi hội; trong đó: 20/28 đồng chí là Đảng viên (chiếm 71,5%), 19 đồng chí có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, còn lại đều là công nhân kỹ thuật và thợ bậc cao; 01 đồng chí là Giám đốc Sở, nhiều đồng chí là Trưởng, Phó các phòng, ban, Giám đốc, phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp. BCH Hội có 05 đồng chí với các chức danh Chủ tịch, Phó CT Hội, và các uỷ viên BCH được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí. Trong quá trình hoạt động, Hội CCB Sở GTVT đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, mà trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; sự chỉ đạo hướng dẫn kịp thời, sâu sát của Hội CCB Khối; sự phối  hợp, giúp đỡ của Công đoàn, Đoàn Thanh niên; sự động viên, ủng hộ của cán bộ, CCVC, người lao động trong Ngành.

Đội ngũ cán bộ, Hội viên Hội CCB Sở gồm các đồng chớ đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; nhiều đồng chí được giao vị trí lãnh đạo, chỉ huy trong quân đội, đã được rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định. Nhiều đồng chí có học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận cao.

Hội viên Hội CCB Sở dù trong môi trường, hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ được bản chất, truyền thống tốt đẹp của “bộ đội cụ Hồ”’ gương mẫu chấp hành đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan; tích cực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cơ quan, đơn vị; luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hội viên Hội CCB công tác trên địa bàn rộng, môi trường công tác không đồng nhất, nhiệm vụ công tác khác nhau nên việc chỉ đạo, điều hành của BCH, của các chi hội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác tổ chức sinh hoạt, kiểm tra giám sát.

Từ việc nhận thức đầy đủ về những thuận lợi và khó khăn, thời gian qua BCH Hội, các chi hội đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, bằng các giải pháp phù hợp, triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực công tác, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Ngành phát triển bền vững.

Từ 2010 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở GTVT, sự hướng dẫn chỉ đạo của Hội CCB Khối CQ tỉnh, Hội CCB Sở đã đi vào hoạt động có nề nếp. Hội CCB Sở đã thực hiện tốt công tác giáo dục động viên các hội viên, khơi dậy phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Nhân các ngày truyền thống của quân đội Hội đã tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh để còng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của “ Bộ đội Cụ Hồ”, xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi CCB trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Thông qua học tập, sinh hoạt hội viên đó nắm được mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB và nhiệm vụ của hội viên theo Điều lệ: Từ đó nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc xây dựng Hội và thực hiện nhiệm vụ của hội viên.

Đội ngũ BCH Hội đó bước đầu được bồi dưỡng một số vấn đề cơ bản về Hội, về nghiệp vụ công tác Hội và được thông báo thường xuyên tình hình kết quả hoạt động của Hội CCB Sở.

Hội CCB Sở đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là tiền đề củng cố xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh nên đã tập trung chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên: Các chi hội đã tổ chức tuyên truyền giáo dục ôn lại truyền thống cách mạng nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm (3/2, 30/4, 7/5, 22/12...); động viên CCB tự giác tham gia học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử, Tiêu chuẩn về đạo đức lối sống của CB, CCVC cơ quan Sở, thực hiện chương trình hành động của Sở về thực hành tiết kiệm chống lãng phi, phòng chống tham nhũng; tich cực hưởng ứng và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề từng năm theo chỉ đạo của cấp trên. Qua học tập đã tăng cường bản lĩnh chính trị vững vàng cho hội viên, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác giáo dục chính trị tư  tưởng được BCH Hội quan tâm thực hiện là việc tổ chức các hoạt động “về nguồn”, “tham quan các địa chỉ đỏ”, tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Hội tại các  khu di tích lịch sử vào các dịp kỷ niệm chiến thắng 30/4, 7/5, ngày 22/12… Từ các hoạt động này, hội viên Hội CCB đã ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trước truyền thống cao đẹp của Đảng, đất nước, của quân đội, trước nhiệm vụ của bản thân trong sự nghiệp CNH- HĐH ngành GTVT hiện nay.

Các chi hội đã thường xuyên sâu sát, gần gũi hội viên, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên; kịp thời phát hiện, giải quyết, báo cáo cấp trên chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh, tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao trong các chi hội và hội viên.

Trong những nhiệm vụ chính trị của Hội CCB, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đặc biệt là ở cơ sở. Hầu hết CCB, nhất là các hội viên là đảng viên, đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực; đoàn kết chân tình giúp đỡ nhau cùng hoàn thành chức trách nhiệm vụ; không vi phạm các tiêu cực xã hội, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng; tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị, tham gia bảo vệ xây dựng Đảng, chính quyền. CCB là lực lượng gương mẫu tự giác tham gia tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ  qua các nhiệm kỳ đại hội và đại hội Đảng bộ Sở lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015- 2020.  Từ 2010 đến nay, 100% hội viên là đảng viên đều được xếp loại đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích của Đảng bộ.

Hội CCB đó thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, chính quyền về công tác Hội; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, tình hình cụ thể của ngành, Ban chấp hành Hội đã xây dựng chương trình công tác cho từng tháng, quý và từng năm của nhiệm kỳ, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, phù hợp và có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ của Hội. Hội CCB đó thực hiện tốt sự phối kết hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức triển khai các hoạt động, góp phần nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội  trong hoạt đông chung của cơ quan đơn vị.

 

Các chi hội và hội viên đó tham gia tích cực các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị, các phong trào “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện... Qua các hoạt động này đã giáo dục được tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của hội viên.

 

Kết quả các phong trào VHVN, TDTT của Sở và các đơn vị thuộc Sở luôn có sự đóng góp hiệu quả của hội viên hội CCB. Tham gia tích cực các phong trào đã mang lại khí thế hồ hởi, phấn khởi, tinh thần vui khỏe cho các hội viên và một sắc thái mới trong hoạt động của Hội.

Hội CCB Sở GTVT Hà Nam luôn xác định tham gia giáo dục truyền thống  cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ quan trọng trong nội dung hoạt động của mình, việc giáo dục được thực hiện hiệu quả  từ trong gia đình đến cơ quan và bất đầu bằng chính sự gương mẫu tích cực của mỗi hội viên trong công tác cũng như sinh hoạt đời thường. Ngày 22/12/2014; Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Sở đã ký Chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với mục tiêu: phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của các thế hệ CCB với tính năng động, sáng tạo, ý chí tiến thủ của tuổi trẻ; tăng cường mối quan hệ công tác giữa 2 tổ chức đoàn thể, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, cổ vũ tinh thần xung kích của tuổi trẻ, xây dựng Đoàn, Hội trong sạch, vững mạnh.

Trên lĩnh vực chuyên môn, cán bộ, hội viên đó phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần xung kích sáng tạo. Trong những năm vừa qua nhiều hội viên được tặng Huân chương Lao động, được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, được nhận Bằng khen của Bộ GTVT, UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Sở. Sở GTVT đó vinh dự được nhận các danh  hiệu thi đua, được khen thưởng thành tích hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; trong đó có một phần đúng góp của Hội CCB Sở GTVT.

Việc  giữ vững và phát huy bản chất “bộ đội cụ Hồ” , xây dựng Hội trong sạch vững mạnh đó góp phần không nhỏ trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

                                                                            Thiệu Ngọc Ánh- Hội CCB Sở