Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch huy động phương tiện phòng chống dịch Covid- 19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch huy động phương tiện phòng chống dịch Covid- 19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành kế hoạch huy động phương tiện phòng chống dịch Covid- 19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
     Theo đó, nhằm huy động phương tiện vận tải kịp thời, vận chuyển người với số lượng lớn về các khu cách ly tập trung và vận chuyển thuốc men, hàng hóa. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống covid- 19 tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT Hà Nam ban hành kế hoạch huy động phương tiện phòng chống dịch Covid- 19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam yêu cầu phương tiện vận tải, người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải đảm bảo số lượng, chủng loại, điều kiện tham gia giao thông và phòng, chống dịch. 
    Nội dung kế hoạch: 1194.pdf