Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2013/QĐ-UBNDý

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến  
Xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2013/QĐ-UBNDý
Ngày 17/4/2018, Sở GTVT Hà Nam ban hành Văn bản số 439/SGTVT-PCAT xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND

Văn bản xin ý kiến và dự thảo văn bản:439.signed.pdf

Thời hạn xin ý kiến: 24/4/2018

Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến: 738.pdf

www.mt.gov.vn
Tin liên quan