Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp tham gia góp ý Dự thảo QĐ của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 32/2016/QĐ-UBND ng...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến  
Xin ý kiến đóng góp tham gia góp ý Dự thảo QĐ của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh
Ngày 11/5/2018, Sở GTVT ban hành Văn bản số 439/SGTVT-PCAT về việc xin ý kiến đóng góp tham gia góp ý Dự thảo QĐ của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh
Văn bản xin ý kiến và dự thảo: ​604.signed.pdf
Ngày hết hạn: 25/5/2018
Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến​: 855.signed.pdf