Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế QĐ số 46/2013/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 của UBND tỉnh quy địn...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến  
Xin kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế QĐ số 46/2013/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 của UBND tỉnh quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam
Ngày 09/5/2018 Sở GTVT ban hành văn bản số 577/SGTVT-PCAT về việc tham gia ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế QĐ số 46/2013/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 của UBND tỉnh quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam.

Văn bản xin ý kiến và dự thảo văn bản: 577.signed.pdf

Thời hạn xin ý kiến: 22/5/2018

Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến: 1481.signed (1).pdf