Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo ịch sát hạch lái xe ô tô tháng 9/2020

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo ịch sát hạch lái xe ô tô tháng 9/2020
     Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 9/2020. Theo đó, trong tháng 9/2020 tổ chức 04 khoá sát hạch lái xe ô tô của các cơ sở đào tạo (Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, Trường Trung cấp KTKT Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc) vào các ngày 12, 13, 26 và 27 tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
    Nội dung thông báo: 1247.pdf